LIP - Skupina Cimos

O podjetju

Družba LIP ima pestro paleto storitvenih dejavnosti, ki jih razvrščamo v tri programska področja:

  • gradbeništvo
  • proizvodno montažna dela
  • storitvena dejavnost

LIP, d.o.o., Ljubljana (Lip) obstaja in deluje ter samostojno trži svoje storitve z lastno blagovno oznako od leta 1998.

Delovanje invalidskega podjetja sega v leto 1991. Podjetje izhaja iz poslovnega sistema Litostroj. Sami začetki niso bili preveč obetavni, saj je bilo podjetje ekonomsko odvisno od proizvodnih podjetij ustanoviteljic.
Leto 1993 je bilo prelomno, ko je bila sprejeta poslovna politika ekonomskega osamosvajanja podjetja s trženjem dela.
LIP, d.o.o., Ljubljana (Lip) obstaja in deluje ter samostojno trži svoje storitve z lastno blagovno oznako od leta 1998.

Od leta 2003 je večinski lastnik podjetja, Cimos d.d.. Na ta način družba Lip vstopa v sistem Cimos,  kjer deluje in medsebojno poslovno sodeluje 27 družb s preko 7.000 zaposlenih. Družba Lip s svojo strateško dejavnostjo sodeluje pri uresničevanju strateških ciljev cilje skupine Cimos, ki so opredeljeni do leta 2016.

Pestrost delovnih področij nam omogoča, da poiščemo delo osebam z lažjimi in težjimi telesnimi omejitvami. Na trgu nastopamo kot družba, ki zaposluje več kot 50 %   tako imenovane invalidne populacije.
Status invalidskega podjetja je pomemben za skupino Cimos, ker lahko koristimo sinergijo proizvodnih zmogljivosti in zakonodaje.