LIP - Skupina Cimos

Kratka zgodovina

Delovanje invalidskega podjetja sega v leto 1991. Podjetje izhaja iz poslovnega sistema Litostroj. Sami začetki niso bili preveč obetavni, saj je bilo podjetje ekonomsko odvisno od proizvodnih podjetij ustanoviteljic. Samo je sicer imelo ambiciozni načrt vzpostavitve mizarske delavnice v poslovnem sodelovanju z Utensilijo, za izdelavo čolničkov za tekstilno industrijo in sedežnih prevlek, ki pa ni nikoli zares zaživela.

Leto 1993 je bilo prelomno, ko je bila sprejeta poslovna politika ekonomskega osamosvajanja podjetja s trženjem dela. Pot do današnjih rezultatov ni bila niti hitra, niti lahka. V prvih letih je bilo trženje usmerjeno predvsem na poslovni sistem Litostroj, ki pa se je postopno širilo na zunanje kupce.

Vmes so bili vzponi in padci, organizacijske spremembe poslovnega sistema Litostroj so imele velik vpliv tudi na pogoje dela in nadaljnji razvoj invalidskega podjetja in končna dorečenost o postavitvi industrijske cone Litostroj.
Vzporedno s trženjem podjetja enak poudarek daje tudi vzgoji in izobraževanju zaposlenih. Zaveda se namreč, da so človeški viri pomemben element za uspešnost poslovanja in nadaljnji razvoj podjetja.

Od leta 1998 se Litostrojsko invalidsko podjetje pojavlja z novo celostno podobo in lastnim znakom firme.