LIP - Skupina Cimos

Varnost pri delu

Pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu (STROKOVNI SODELAVEC ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU)

Opravljanje vseh strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu in požarne varnosti:

 Izdelava ocene tveganja, izjava o varnosti
 Izdelava revizije ocene tveganja
 Usposabljanje za varno in zdravo delo
 Usposabljanje za voznike viličarjev
 Usposabljanje za upravljalce dvigal
 Pregledi strojev in naprav
 Organizacija predhodnih in obdobnih zdravniških pregledov