LIP - Skupina Cimos

Proizvodno montažna dela

Trenutno so montažna dela usmerjena le na naročila znotraj sistema Cimos, stremimo pa k širitvi in iščemo možnosti delovanja tudi izven skupine Cimos.
Pri montaži nastopamo kot kooperant.

  • obdelava
  • sestava
  • ročna dodelava
  • sortiranje
  • kontrola
  • pakiranje
  • zlaganje
  • lepljenje

Dela opravljamo po dogovoru v lastnih prostorih ali prostorih naročnika.
Glede na večje število zaposlenih smo sposobni v kratkem času realizirati dela večjega obsega.