LIP - Skupina Cimos

Kontakti

Direktor - Gomboc Vitko 01 58 39 704

Tajništvo, Kadrovanje 01 58 39 700

Komerciala -  Košir Andrej 01 58 39 700

Informatika, Obračun plač - Krek Iztok 01 58 39 715

Služba varstva pri delu - mag. Jože Kozole 01 58 39 705


Fax: 01 50 56 150